Vår historia

 

Footbalance historia börjar 2003 med Erkki Hakkala, en sjukgymnast specialiserad på podriatisk medicin. Uppfinnare av naturen grundade Hakkalaen klinik för analys av fötter och nedre extremiteter vid Diacor Medical Centre i Helsingfors för att utveckla mer moderna behandlingsmetoder för att bättre kunna hjälpa patienter. Uppfinningar som kan förbättra människors välbefinnande har det aldrig varit ont om, men av någon anledning har fötterna i stor utsträckning försummats.

En utmaning
Medan han behandlade patienter blev Hakkala bekymrad över att en majoritet av befolkningen är utsatt för risker som kan relateras till felställningar i de nedre extremiteterna, men ofta inte tänker på detta förrän de får allvarliga fotskador eller akuta, försvagande smärtor. Förhållandet skulle snabbt kunna rättas till med rätt åtgärder. Hakkala insåg att enklare tillgång till förebyggande lösningar, särskilt anpassade innersulor var nyckeln till att kunna höja medvetandet och hjälpa människor tidigare. Detta skulle kräva en mer kostnadseffektiv produkt som kunde komma ut ur de medicinska klinikerna och närmare människors vardagsliv.

Till handling

Hakkalas första steg var att ta itu med de gamla metoderna för att gjuta fothjälpmedel, som krävde många tidsödande och dyra besök på en klinik. Nästa steg var att utveckla en lättare innersula som passar dagens aktiva livsstilar. Tusentals timmar av utveckling och testning av produkter med doktorer, medicinsk personal och riktiga patienter bar frukt, ett eget system som kombinerade fotanalys med hög kvalitet, snabba utformningsmetoder och dynamiska innersulor.

Innovationen

Footbalance-systemet som utvecklats av Hakkala möjliggör en snabbproduktion av individuellt utformade innersulor i en vanlig butik, på mindre än tio minuter och till ett attraktivt pris. Tack vara denna uppfinning kan anpassade innersulor utformas var som helst, effektivt och prisvärt. Efter år av arbete hade Hakkala nått sitt första mål: att göra skräddarsydda innersulor tillgängliga för alla.

Försäljning
För att kunna sälja denna produkt har Hakkala slagit sig ihop med Antti Pihlakoski, ledande inom finska och internationella idrottsorganisationer. Några år tidigare hade Pihlakoski, en av den tidens bästa löpare, tvingats överge sin idrottskarriär. Efter att Footbalance hade hjälpt honom erbjöd han sig att hjälpa Footbalance. Genom hans coachning började de första pilotförsöken i finska butiker under början av 2007, följt av en snabb internationell expansion.

Framtid

2010 blev det svenska privata företaget Scope en stor delägare i Footbalance. Deras investering gjorde att Footbalance kunde bygga ut sitt unika koncept för att nå fler marknader och konsumenter. Våra innersulor finns nu tillgängliga internationellt på över 1 000 ställen, och de blir bara fler.

Även om Footbalance expanderar över jorden förblir vårt främsta mål samma: att hjälpa ägarna till världens 13 miljarder olika fötter att uppleva ett bättre välbefinnande genom innovativa lösningar för stöd åt fötterna!